Aliances i participació

El Consorci Hospitalari de Vic té participació en diferents entitats relacionades amb l'activitat sanitària, i manté aliances amb altres institucions assistencials, universitats i associacions amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'atenció, la docència i la recerca, la satisfacció de la ciutadania i la sostenibilitat de l'organització.

Entitats participades

  • Fundació d'Osona per a la Recerca i l'Educació Sanitàries: el Consorci és patró fundador de la FORES, entitat sense afany de lucre dedicada a promoure i divulgar treballs d'investigació, docència, formació i prevenció en l'àmbit sanitari.
  • Serveis Auxiliars a la Sanitat: el Consorci és soci fundador de SAS-AIE, empresa que desenvolupa activitats econòmiques auxiliars per a entitats sanitàries.
  • EAP Osona Sud-Alt Congost SLP: el Consorci és soci de l'Equip d'Atenció Primària Osona Sud-Alt Congost, entitat que gestiona els centres d'atenció primària de Centelles, Balenyà i Sant Martí de Centelles.
  • CSC SA: El CHV és accionista i membre del Consell d'Administració de 'Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya Societat Anònima', una societat mercantil dedicada a la gestió de serveis en els àmbits sanitari, social i, en general, d'atenció a les persones, així com a la tinença, administració i promoció d'obres en edificis destinats a l'activitat assistencial.

Aliances

Institucions sanitàries

Universitats

  • Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya: el Consorci Hospitalari de Vic està acreditat com a Hospital Universitari, mitjançant un conveni amb la UVic-UCC que permet la utilització conjunta dels recursos i estructures dels centres hospitalaris i de la universitat per a la docència, la recerca i la innovació. La Unitat Docent de l'Hospital Universitari de Vic permet compartir perfils de professionals i crear sinèrgies en la transferència de coneixement.

Altres entitats

El Consorci Hospitalari de Vic forma part del Sistema Integrat de Salut d'Osona (SISO), organització que treballa coordinadament per millorar els serveis sanitaris i la continuïtat assistencial a la comarca. A nivell assistencial, el CHV també manté acords de col·laboració per desenvolupar programes específics amb l'Hospital de Sant Joan de Déu, el Parc Taulí de Sabadell, l'Hospital Althaia de Manresa, l'Institut Guttmann i l'Hospital de Granollers.

A nivell docent i de recerca, a més de la UVic, el CHV també té convenis de col·laboració amb la Universitat de Girona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Lleida i la Universitat Oberta de Catalunya.

En l'àmbit patronal, el CHV està associat al Consorci de Salut i Social de Catalunya i a la Unió Catalana d'Hospitals.

Així mateix, el CHV col·labora amb l'Associació Sant Tomàs PARMO i el seu Centre Riudeperes, amb l'objectiu de millorar l'atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual optimitzant, compartint i racionalitzant els respectius recursos en benefici d'aquest col·lectiu.