El Consorci

El Consorci Hospitalari de Vic (CHV) és una institució pública que ofereix serveis assistencials a nivell sanitari, sociosanitari, de dependència, residencial i de salut mental. La nostra finalitat és posar a disposició dels habitants de la comarca d’Osona (unes 155.000 persones) un servei assistencial de qualitat, tant a nivell públic com privat, aplicant criteris de responsabilitat social.

Jurídicament, el CHV està integrat per la Generalitat de Catalunya i la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic, i s’organitza com un consorci administratiu de caràcter públic i institucional, sense ànim de lucre, creat segons el Decret 302/1986 de 9 de setembre de 1986. Amb quasi 30 anys d’història, és el primer Consorci que es va crear en l’àmbit assistencial a Catalunya seguint aquest model, avui referència a tot el país.

Missió

Som una organització de coneixement orientada a la salut que ofereix una atenció de qualitat i adaptada pel futur.

Visió

Volem ser una organització de salut reconeguda, capdavantera i sostenible, que proporcioni una experiència satisfactòria tant a les persones a qui atén com a les que en formen part.

Valors

Professionalitat: entesa com la responsabilitat i l'afany de millora de la pràctica professional basada en els criteris i principis de la bioètica, la cooperació, el coneixement i la qualitat.
Acolliment: orientat a vetllar pel benestar i el respecte als ciutadans i al conjunt de professionals que treballen al CHV.
Compromís: referit a la col·laboració solidària de servei entre els professionals, les institucions, la societat i el país.
Creativitat: pensada com l'associació i reordenació de coneixements per tal de generar idees noves que siguin útils en el procés d'adaptació a les necessitats d'una societat en constant evolució.