Intermèdia i dependència

Mitjançant un conveni amb la Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu, el Consorci Hospitalari de Vic gestiona els recursos d'atenció intermèdia i a la dependència que aquesta centenària entitat té a la ciutat: l'Hospital de Manlleu, la Residència Aura i el centre de dia Josep Roqué i Castell. La cartera de serveis inclou:

  • Hospitalització de convalescència i llarga estada
  • Hospital de dia
  • Acolliment residencial per a persones grans
  • Centre de dia
  • Consultes externes
  • Programa d'Atenció Domiciliària i Equips de Suport
  • Atenció a la discapacitat i dependència contractada
ACTIVITAT INTERMÈDIA I DEPENDÈNCIA 2015 2016
HOSPITALITZACIÓ
Convalescència
Altes 558 608
Estades 15.013 16.447
Estada mitjana (dies) 26,91 27,05
Llarga estada
Altes 128 88
Estades 10.432 7.031
Estada mitjana (dies) 81,5 79,9
HOSPITAL DE DIA
Sessions realitzades 8.157 8.120
CONSULTA EXTERNA
Visites
• Consulta d'avaluació i seguiment
Visites totals 438 454
Primeres visites 162 217
• Procés d'avaluació multidisciplinar
Visites totals 739 727
Primeres visites 266 255
Valoracions
• Dependència 3.740 3.932
• Discapacitat 2.605 2.631
RESIDÈNCIA AURA
Estades 48.288 48.688
CENTRE DE DIA JOSEP ROQUÉ I CASTELL
Nombre d'usuaris 98 104
Gènere (% de dones) 61% 66,48%
Edat mitjana (homes) 83,1 83,3
Edat mitjana (dones) 83 84,5