Promoció de la salut

Promoure la salut és establir el procés que permet a les persones incrementar el control sobre la seva salut per millorar-la. De cara als pacients, és un aspecte bàsic a nivell de qualitat i de coordinació assistencial, i a nivell intern ho és per aconseguir un entorn de treball saludable.

El Grup de Prevenció i Promoció de la Salut del CHV assessora l'organització en aquest tipus d'activitats. El grup treballa en coordinació amb la Comissió de Salut Pública d'Osona i amb la Comissió Territorial de Promoció de la Salut i Prevenció de la Malaltia, que gestiona el portal de salut Allloro. Les línies d'actuació d’enguany han abordat aspectes de promoció de la salut en sexualitat, activitat física, gent gran, hipertensió arterial o prevenció de la calor, entre d’altres, amb iniciatives com les següents:

  • Projecte FEM SALUT: enguany s’ha iniciat aquest programa dirigit a promocionar hàbits saludables entre els treballadors del CHV. El focus inicial s'ha posat en aspectes d'activitat física, alimentació i gestió de les emocions.
  • Línia materno-infantil: missatges de salut i de promoció de l'alletament matern.
  • Salut mental: prevenció dels suïcidis, amb activitats dirigides a pacients i a la comunitat així com programes de salut dirigits a toxicòmans.
  • Detecció a l'ingrés de persones en situació de risc (grups més vulnerables) amb l'objectiu de gestionar les necessitats sanitàries i socials a partir de la coordinació entre nivells assistencials.
  • Desenvolupament del Pla d'actuació per onada de calor, d'acord amb les directrius del Departament de Salut.
  • Campanyes internes pels dies mundials de la no-violència, la seguretat laboral, el rentat de mans i la prevenció d'infeccions i de l'ús prudent dels antibiòtics.
  • Projecte flors saludables per difondre visualment els consells de salut. Enguany s'han ampliat a diferents àrees de l'Hospital Universitari de Vic i ja són presents a 10 punts.
  • Sessions d'educació sanitària a pacients i famílies a l'Hospital de Manlleu: alimentació, mobilització i prevenció de nafres, incontinència, com cuidar als cuidadors, etc.
  • Activitats de divulgació al voltant dels dies mundials Sense Fum i Sense Alcohol.