Salut mental

Osona Salut Mental aglutina els serveis i l'atenció específica en salut mental i addiccions del Consorci. El centre compta amb diferents recursos i dispositius que donen resposta a pacients i familiars des de diferents nivells assistencials:

  • Urgències 24 hores
  • Consulta ambulatòria d'adults i infanto-juvenil
  • Centre d'Atenció a les Drogodependències
  • Hospitals de dia d'adults i infanto-juvenil
  • Ingressos hospitalaris (Hospital Universitari de Vic)

Així mateix, OSM desenvolupa diferents programes específics com el de consulta d'enllaç amb Primària, el d'atenció als trastorns mentals greus, el de suport a les escoles o el de gestió i prevenció de suïcidis, i manté una estreta coordinació amb la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d'Osona.

ACTIVITAT DE SALUT MENTAL 2015 2016
HOSPITALITZACIÓ (aguts i subaguts)
Altes 306 295
Estades 6.463 6.967
Estada mitjana (dies) 21,12 23,62
HOSPITAL DE DIA (sessions)
Adults 2.038 2.292
Infantil i juvenil 1.575 1.014
CONSULTA EXTERNA (visites)
Adults
Visites totals 23.128 23.579
Primeres visites 885 1.007
Infanto-juvenil  
Visites totals 8.671 8.516
Primeres visites 688 629
Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències
Visites totals 6.794 7.350
Primeres visites 309 278
Visites realitzades als centres d'Atenció Primària 3.100 3.132