Presentació

El nostre dia a dia és procurar als pacients la millor atenció en tot el que afecta a la seva salut. Però, perquè això sigui possible, hi ha molts aspectes de la nostra activitat dels que hem de tenir cura. Aquesta Memòria 2016 és una mostra de les múltiples dimensions que té el Consorci Hospitalari de Vic i del valor que aportem a la societat: a nivell assistencial, per suposat, però també de coneixement i de responsabilitat social. Us ho expliquem de manera oberta i transparent, però també útil, amena, ben contextualitzada i 100% accessible, gràcies a l'ús de les noves tecnologies.

Aquest any 2016, hem atès la xifra rècord de 90.000 pacients únics. És a dir: més de la meitat dels habitants d'Osona i El Ripollès han passat, almenys una vegada, pels centres del CHV. El repte no ha estat 'únicament' fer més activitat, sinó fer-la amb qualitat i amb els millors resultats, prioritzant aquells aspectes que els nostres usuaris i grups d’interès consideren més importants.

En l'actualitat, millorar la qualitat de l'atenció passa, en gran mesura, per oferir "solucions globals" als problemes dels pacients. Una via per aconseguir-ho és potenciar la coordinació i la continuïtat assistencial. L'any 2016, hem avançat en la integració entre els diferents nivells de l'atenció sanitària i la social, en especial en àmbits com l'atenció als pacients fràgils, a la demència, la cronicitat o la prevenció dels ictus, a més de doblar les visites no presencials amb Primària.

Un altre aspecte crític que hem treballat han estat les llistes d'espera, amb una reducció del 34% en els procediments garantits a 180 dies. També en l'àmbit quirúrgic, hem potenciat la cirurgia mínimament invasiva i els programes que faciliten la recuperació postoperatòria, fet que ens ha permès reduir l'estada mitjana dels pacients aguts fins als 4,45 dies. En paral·lel, hem posat en marxa programes per millorar l'experiència del pacient, fomentant el seu apoderament i una atenció que tingui en compte, sempre que sigui possible, les seves circumstàncies, preferències i necessitats particulars.

Des de la nostra condició d'Hospital Universitari, els darrers anys hem fet un salt important en els camps de la innovació, la docència i la recerca. Avui, tenim 37 professionals que imparteixen classes a les universitats de Vic i Girona, vora 300 alumnes i 62 residents formant-se als nostres centres i participem en 46 projectes de recerca. Alhora, hem coorganitzat les Jornades TIC Salut i Social, que van reunir a Vic 450 professionals dels àmbits de la salut, la tecnologia i l'empresa.

En el vessant econòmic, i com a reflex d'una certa recuperació, el 2016 es van incrementar un 4,3% els ingressos per serveis prestats, bona part dels quals es van destinar a millorar les retribucions salarials. Optimitzar els recursos i garantir la sostenibilitat ha continuat sent una prioritat, per això hem reforçat els acords per coordinar la prestació de serveis amb altres hospitals. En són un exemple la posada en marxa de les noves unitats territorials conjuntes de Reumatologia i d’Hematologia amb Campdevànol o els avenços en la col·laboració en el marc de l’Aliança de la C-17.

El bon ús dels recursos també ha guiat la nostra política mediambiental, amb una reducció de quasi el 2% en el consum d'energia. Un compromís que ha merescut el reconeixement de la Generalitat per ser el primer hospital públic de Catalunya en mantenir 10 anys consecutius l'exigent certificació ambiental EMAS que atorga la Unió Europea.

Tradicionalment molt intensa, la nostra relació amb la comunitat s'ha potenciat enguany amb l'obertura de punts d'atenció d'associacions de malalts dins mateix de les dependències del CHV i amb l'organització conjunta de desenes d'activitats als nostres centres. A nivell institucional, hem col·laborat amb una dotzena d'associacions de malalts i en els projectes de cooperació de 15 ONG i entitats.

L'element clau perquè tot el que fem sigui possible són els nostres professionals. Així que, enguany, hem engegat un ambiciós pla per millorar tot el relacionat amb l'atenció i la gestió dels recursos humans. El 2016, hem seguit incrementant tant la plantilla mitjana com el percentatge de professionals a jornada completa, s'han convocat 56 places i s'han reforçat les polítiques d’estabilitat.

Els nostres professionals són el millor patrimoni que té el Consorci. Cuidem d'ells en tot allò que ens és possible, perquè sabem que són ells els qui cuiden als altres. És un cercle virtuós que es reflecteix en cada història i en cada dada que trobareu en aquesta Memòria.