Activitat no pública

"Clínica de Vic" és la marca del CHV que integra tota l'activitat privada. Un ampli ventall de professionals que ofereixen una atenció personalitzada i àgil, amb la màxima qualitat i confort, com a centre punter en atenció privada a particulars i mutualistes a la comarca d'Osona.

A banda de l'àrea d'hospitalització i quirúrgica, l'edifici de Clínica de Vic disposa d'un servei d'urgències mutual i privat 24 hores i consultes externes privades de pràcticament totes les especialitats, gestionades per Consultori Bayés.

ACTIVITAT NO PÚBLICA 2017 2018 2019
HOSPITALITZACIÓ  
Altes 2.089 1.978 1.939
Parts 139 133 118
Estada mitjana (dies) 3,99 4,48 4,43
   
CIRURGIA  
Intervencions programades: 1.582 1.548 1.576
    Cirurgia convencional 878 764 778
    Cirurgia Major Ambulatòria 704 784 798
Intervencions urgents 228 199 177
Cirurgia menor ambulatòria 537 421 412
Altres tècniques i procediments 80 24 10
   
URGÈNCIES  
Urgències totals 6.296 6.282 6.730
   
CONSULTA EXTERNA  
Visites totals 4.126 3.978 3.527
   Presencials 4.121 3.971 3.517
   No presencials 5 7 10
Primeres visites 1.858 1.704 1.671
   Presencials 1.856 1.704 1.671
   No presencials 2 0 0
Índex de reiteració 1,22 1,33 1,10