Recerca

L’activitat investigadora del Consorci Hospitalari de Vic no ha parat de crèixer els últims anys, en paral·lel a l’aposta decidida per recolzar, facilitar i promoure la Recerca en salut entre els nostres professionals. Actualment, s’estan desenvolupant 66 projectes de recerca i 75 professionals participen en projectes no finançats en una fase inicial. L'activitat en aquest camp també queda palesa amb la presentació de 50 comunicacions i pòsters a congressos i la publicació de 33 articles en revistes científiques.

Comptem amb quatre grups de recerca emergents en actiu, de tipus multidisciplinari i interinstitucional: Cronicitat de la Catalunya Central (C3GR), Methodology, Methods, Models and Health and Social Outcomes (M3O), Reparació i Regeneració Tissular (TR2Lab) i Salut Mental i Innovació Social (SaMIs). El 2019 també s'han aprovat els primers tres grups de recerca interns exclusius del CHV:

  • Grup de Recerca Multidisciplinari en Salut Mental (GREMSAM)
  • Grup de Recerca en Malaltia Pulmonar Oclusiva Crònica (MPOC)
  • Innovation and Research in Surgery Safety Patient Fragility, del Servei de Cirurgia General.

Durant el 2019 s'ha impulsat especialment la recerca en l'àmbit de les Cures, amb l'aprovació del Pla de Recerca en Infermeria. Aquesta guia ha de permetre identificar professionals que puguin liderar grups dins de les diferents àrees de la institució i desenvolupar una estructura que fomenti la promoció de la recerca i la pràctica basada en l'evidència. Així mateix, s'han presentat comunicacions, pòsters i projectes en diferents congressos d'Infermeria.

Finançament competitiu

Enguany, vuit projectes han obtingut finançament en les convocatòries del Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS – Generalitat de Catalunya), del Fons d’Investigació en Salut (FIS – Instituto de Salud Carlos III) i dels Premis Sanitat Osona (Acadèmia de Ciències Mèdiques, Beca Bayès i COIB). Així mateix, tres investigadors (un farmacèutic hospitalari, una metgessa geriatra i una infermera de Nefrologia) han aconseguit beques competitives per a la recerca en salut en la modalitat d'intensificació professional, el que els permetrà alliberar part del temps que dediquen a l'activitat assistencial per fer recerca.

Capacitació investigadora

Quatre professionals han llegit enguany la seva tesi i ja són 40 els professionals del CHV amb títol de doctor. Uns altres 29 estan fent el doctorat (18 a la UVic i 10 en altres universitats), mente que nou doctors del CHV estan dirigint tesis.

ACTIVITAT DE RECERCA 2017 2018 2019
Projectes en actiu* 51 45 66
Assajos clínics 3 2 7
Estudis observacionals 11 12 10
Altres projectes de recerca 37 31 49
Altres indicadors    
Projectes de recerca avaluats pel CEIC i no finançats 21 28 45
Professionals que participen en projectes de recerca sense finançament extern 42 55 75
Sumatori del factor impacte de les publicacions 57,1 52,57 104,2
Publicacions en revistes especialitzades 27 31 33
Capacitació investigadora    
Professionals amb títol de doctor 37 34 40
Nous doctors 6 1 4
Professionals cursant la tesi doctoral 19 23 28
Professionals dirigint tesis doctorals 9 10 9
Professionals amb trams de recerca reconeguts 4 4 4
(*) Total de projectes del CHV en actiu a 31 de desembre