Salut mental

Osona Salut Mental (OSM) aglutina els serveis i l'atenció específica en salut mental i addiccions del Consorci. El centre compta amb diferents recursos i dispositius que donen resposta a pacients i familiars des de diferents nivells assistencials:

  • Urgències 24 hores
  • Consulta ambulatòria d'adults i infanto-juvenil
  • Centre d'Atenció a les Drogodependències
  • Hospitals de dia d'adults i infanto-juvenil
  • Ingressos hospitalaris (Hospital Universitari de Vic)

Així mateix, OSM desenvolupa diferents programes específics com el de consulta d'enllaç amb Primària, el d'atenció als trastorns mentals greus, el de suport a les escoles o el de gestió i prevenció de suïcidis, i manté una estreta coordinació amb Osonament.

HOSPITALITZACIÓ 2017 2018 2019
Altes d’aguts i subaguts 358 375 353
Estades 8.718 8.764 9.446
Estada mitjana (dies) 24,35 23,37 26,76
HOSPITAL DE DIA 2017 2018 2019
Sessions totals 3.341 3.510 3.816
  Adults 2.101 2.223 2.201
  Infantil i juvenil 1.240 1.287 1.615
CONSULTA EXTERNA 2017 2018 2019
Visites totals 41.101 45.304 45.931
Consulta de Salut Mental d’Adults 23.203 25.288 24.888
Visites mèdiques 15.288 16.332 16.182
  Primeres visites 972 993 952
  Visites successives 14.316 15.339 15.230
Altres visites 7.915 8.956 8.706
  Infermeria 6.365 6.857 6.831
  Treball social 1.376 1.487 1.387
  Altres facultatius 0 7 1
  Teràpia familiar 174 605 487
Consulta de Salut Mental Infanto-juvenil 8.258 9.313 9.572
Visites mèdiques 5.307 6.165 6.310
  Primeres visites 636 604 597
  Visites successives 4.671 5.561 5.713
Altres visites 2.951 3.148 3.262
  Infermeria 1.314 1.273 1.300
  Treball Social 377 513 664
  Teràpia familiar 1.260 1.362 1.298
Atenció i Seguiment a les Drogodependències 6.971 6.727 6.554
Visites mèdiques 3.177 3.124 3.358
  Primeres visites 270 273 291
  Visites successives 2.907 2.851 3.067
Altres visites 3.794 3.603 3.196
  Infermeria 2.753 2.592 2.365
  Treball Social 908 901 740
  Teràpia familiar 133 110 91
Visites als centres d'Atenció Primària 2.669 4.012 4.917