Cirurgia i internament

L'atenció pública especialitzada, contractada amb el CatSalut, s'ofereix sempre en el centre més idoni d'acord amb la complexitat de la malaltia del pacient i del tipus de tractament a desenvolupar. L'activitat més complexa, que requereix un nivell més alt de tecnologia o que comporta ingrés, es duu a terme a l'Hospital Universitari de Vic, mentre que l'activitat ambulatòria té lloc sobretot a la Clínica de Vic (cirurgia sense ingrés, intervencionisme, consultes) i a Osona Salut Mental.

HOSPITALITZACIÓ D'AGUTS 2017 2018 2019
Altes* 10.104 10.424 10.639
Pes mitjà 0,8216    
Estada mitjana (dies) 4,51 4,93 4,80
Parts** 1.006 1.010 1.015
Hospitalització domiciliària 622 632 685
(*) No inclou salut mental
(**) Inclosos en les altes d'hospitalització
CIRURGIA 2017 2018 2019
Intervencions programades 6.328 5.597 5.624
    Cirurgia convencional 1.906 1.618 1.679
    Cirurgia Major Ambulatòria 4.422 3.979 3.945
    Índex de substitució 69,88% 71,09 70,15
Intervencions urgents 1.286 1.299 1.242
Cirurgia menor ambulatòria 2.601 2.561 2.681
Altres tècniques i procediments 798 780 934
URGÈNCIES  2017 2018 2019
Urgències hospitalàries 26.080 29.224 31.233
Urgències ACUT 29.177 22.594 23.675
Urgències ingressades 6.464 7.087 7.076
Unitat d'Observació 2.434 2.424 2.861