Consum de recursos

Consum d'aigua

Els centres del CHV s'abasteixen d'aigua de la xarxa pública per a diferents usos: hospitalització, cuina, laboratoris, oficines, sales d’operacions… Per reduir l'impacte ambiental que genera el seu ús, treballem per minimitzar-ne el consum, ja sigui a través de la reutilització o de les campanyes de sensibilització per fer-ne un ús racional. El 2019, el consum d'aigua ha disminuït un 7,8% respecte l'any anterior, una reducció que s'ha generat principalment a l'Hospital Universitari de Vic. Destaca el sistema de recuperació de l’aigua neta utilitzada durant els tractaments d’Hemodiàlisi, gràcies al qual s’han estalviat 9.436 metres cúbics d’aigua: l’equivalent a un terç del que consumeix el centre durant un any.

Un altre aspecte clau és assegurar que l'aigua residual que es genera compleixi els paràmetres que estableix la legislació local per al seu abocament al clavegueram. Al CHV, tota l'aigua utilitzada passa per un primer desbast per eliminar-ne qualsevol residu sòlid: així, l'aigua que s'aboca és assimilable a la domèstica. Per assegurar-ho, a més, es fan controls periòdics a través d'analítiques d'aigua.

Consum de paper

El material sanitari té poc marge per ser reciclat o recuperat. Per això, les bones pràctiques de minimització en l'ús, reutilització i reciclatge se centren al paper que, si bé no és un material pròpiament sanitari, sí que es consumeix en quantitats importants a nivell de gestió i administratiu.

CONSUM DE RECURSOS 2017 2018 2019 Var.
Consum d'aigua
Consum total (m3) 44.424 45.282 41.760 -7,8%
Consum per superfície (m3/m2 construïts)* 0,80 0,81 0,75 -7,6%
Consum de paper
Consum total (tones) 30,04 42,98 41,96 -2,4%
Paper amb certificació ecològica (PEFC, FSC i altres) sobre el total 50,20% 33,76% 49,67% -
Paper reciclat sobre el total 22,80% 33,27% 24,13% -
Altres tipus de paper 27,00% 32,97% 26,20% -
(*) Les dades 2018 s'han actualitzat per corregir un càlcul erroni de l'anterior Memòria.