Intermèdia i dependència

Mitjançant un conveni amb la Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu, el Consorci Hospitalari de Vic gestiona els recursos d'atenció intermèdia i a la dependència que aquesta centenària entitat té a la ciutat: l'Hospital de Manlleu, la Residència Aura i el centre de dia Josep Roqué i Castell. La cartera de serveis inclou:

  • Hospitalització de convalescència i llarga estada
  • Hospital de dia
  • Acolliment residencial per a persones grans
  • Centre de dia
  • Consultes externes
  • Programa d'Atenció Domiciliària i Equips de Suport
  • Atenció a la discapacitat i dependència contractada
ACTIVITAT INTERMÈDIA 2017 2018 2019
HOSPITALITZACIÓ
Convalescència
Altes 574 515 526
Estades 16.166 14.910 14.772
Estada mitjana (dies) 28,16 28,95 28,08
Llarga estada
Altes 66 94 96
Estades 6.989 9.904 9.308
Estada mitjana (dies) 105,89 105,36 96,96
HOSPITAL DE DIA
Sessions realitzades 8.314 8.466 8.742
CONSULTA EXTERNA
Visites
• Consulta d'avaluació i seguiment
Visites totals 498 508 569
Primeres visites 175 204 211
• Procés d'avaluació multidisciplinari
Visites totals 735 735 751
Primeres visites 263 289 273
Valoracions
• Dependència 4.973 4.597 4.792
• Discapacitat 2.897 2.798 2.666
RESIDÈNCIA AURA 2017 2018 2019
Activitat assistencial
Persones ateses 180 173 177
Estades 48.150 47.879 47.883
Nous ingressos     52
Ocupació     99,4%
Nivell de dependència dels residents
Sense grau     10 (5,7%)
Grau I     13 (7,3%)
Grau II     61 (34,5%)
Grau III     93 (52,5%)
Llista d’espera per a les places públiques
Persones en llista d’espera     212
Temps d'espera (mesos)     42
CENTRE DE DIA JOSEP ROQUÉ I CASTELL 2017 2018 2019
Atenció diürna
Ingressos     45
Usuaris atesos 114 98 102
Ocupació     70%
Gènere (% de dones) 70,35 73,42 63,73
Edat mitjana     84,61
Menjador social
Usuaris atesos     7
Àpats     477