Activitat per especialitats

ESPECIALITAT VISITES ALTES CIRURGIA
Serveis i unitats CCEE Hospitalitz. Major Menor
Anestèsia i Reanimació 7.504   2 1
Cardiologia 6.841* 738 98  
Cirurgia General 7.408 2.370 1.896 551
Cirurgia Maxil·lofacial 1.067 90 89 165
Cir. Ort. i Traumatologia 23.771 2.655 2.212 26
Cirurgia Pediàtrica 787 448 151  
Cirurgia Plàstica   38 39 192
Cirurgia Vascular 3.089   435 103
Cures Intensives   61    
Dermatologia 10.339 37 37 1.331
Dietètica 718      
Digestiu 4.786      
Endocrinologia 6.300      
Farmàcia 82      
Geriatria 1.320      
Ginecologia i Obstetrícia 5.012 1.789 834  
Hematologia 2.918      
Medicina Interna 2.764 2.949   1
Medicina Preventiva 9      
Nefrologia 2.843**     38
Neurologia 5.480      
Otorinolaringologia 6.872 399 391  
Oftalmologia 23.333 1.585 1.586 143
Oncologia 6.873 267    
Pediatria 8.130 825    
Pneumologia 4.656 151    
Rehabilitació 2.764      
Reumatologia 5.039      
Salut Mental Adults 16.182 200    
Salut Mental Infantojuvenil 6.310 22    
SM Drogodependències 3.358      
UPA Mama 1.672 165 162  
Urgències   1.491    
Urologia 9.972 999 719 542
Atenció Ambulatòria 2.375      
S’inclou tota l’activitat, tant pública com no pública.
(*) Inclou les visites d’Hipertensió arterial.
(**) Inclou les visites de Diàlisi peritoneal.