Formació

En el marc del Pla de Formació 2019, hem dut a terme 75 activitats per mantenir i incrementar el coneixement dels professionals, que sumen 12.327 hores i una inversió de 385.449 €

A més de les activitats formatives de tipus tècnic i operatiu, i de les de caràcter normatiu, hem mantingut la proposta d'itineraris per a Infermeria. Una línia que s'ha demostrat vàlida, tant perquè els professionals puguin veure àrees de treball que no els són habituals com perquè puguin consolidar el seu coneixement en aquelles en les quals són experts. Enguany, s'ha dut a terme la formació de nivell intermedi d’Urgències i les pràctiques a Urgències i UCI, mentre que s'han posposat els itineraris de Pediatria i Geriatria. En paral·lel, des de Docència s'ha planificat la formació específica que oferim als nostres residents.

INDICADORS DE FORMACIÓ* 2017 2018 2019
Despesa en formació per professional 338 € 372€ 346€
Professionals convocats al Pla de Formació 70,6% 69,1% 89,8%
Hores de formació per professional 9,79 9,58 10,97
Mitjana d’hores de formació per perfils
· Facultatius 6,54 6,40 5,99
· Infermeria 10,20 10,17 12,67
· Administració, tècnic i direcció 14,54 7,19 10,71
· Logística i serveis generals 2,65 7,16 4,50
(*) Formació grupal planificada en el marc del Pla de Formació. Computa el total de treballadors a jornada completa, inclosos suplents.
COMPLIMENT DE LA FORMACIÓ* 2017 2018 2019
Compliment del Pla de Formació 80% 87% 82%
Mitjana de compliment per temàtica
Salut laboral 100% 100% 100%
Qualitat i millora contínua 100% 100% 100%
Prevenció i actuació en emergències 39,29% 81% 100%
Prevenció i control de la infecció 98,33% 100% 100%
Reanimació cardiopulmonar 100% 100% 100%
Atenció al client 100% 100% 100%
(*) El compliment global del Pla de Formació es valora sobre el número total d'activitats de formació planificades inicialment. El compliment en cada temàtica es valora sobre el número de persones i hores planificades, independentment del nombre d'activitats realitzades.