Gestió ambiental

La gestió ambiental té una trajectòria molt sòlida al CHV, que arrenca l'any 2000 amb el primer Pla de Gestió de Residus. Les actuacions en matèria d'energia, aigua o mobilitat es van sistematitzar amb la implantació del Sistema de Gestió Ambiental i, l'any 2005, ens vam convertir en el primer hospital públic de Catalunya en obtenir la certificació europea EMAS, que hem mantingut fins a l'actualitat.

Actualment comptem amb un Sistema de Gestió Ambiental, integrat amb el de Prevenció de Riscos Laborals, totalment adaptat a la norma ISO 14001:2015 i al nou reglament EMAS, i disposem de plans d'actuació anuals on s'estableixen els objectius de millora. En concret, l'any 2019 s'han assolit un 80% dels objectius marcats en matèria de medi ambient.

Treballem per millorar de manera contínua la gestió dels impactes ambientals en tota la cadena de valor de la nostra activitat. I ho fem, no només minimitzant aquests impactes, sinó també sent proactius sempre que està al nostre abast.

En aquest apartat de la Memòria, us presentem la informació i les dades més rellevants sobre consum d'energia i recursos, emissions i residus. Trobareu informació encara més detallada en la Declaració Ambiental.