Associacions de malalts i entitats socials

Creiem en la corresponsabilitat i en el treball conjunt per millorar la salut i l'atenció a les persones. Per això, estimulem la interrelació amb tots aquells agents que, des de la societat organitzada, tenen per objectiu el suport, la promoció de la salut i l'acompanyament en diverses etapes del procés de malaltia i cura.

Col·laborem amb una trentena d’associacions de malalts i entitats socials del nostre territori, organitzant accions conjuntes i facilitant la seva activitat. A més, periòdicament fem enquestes entre aquestes organitzacions per incorporar a la nostra estratègia de gestió els aspectes que consideren més rellevants, i, un cop l’any, organitzem una trobada conjunta per fer balanç d’aquesta col·laboració. Enguany en aquesta trobada hi van participar 12 associacions de la comarca i es van presentar els resultats de les accions que hem realitzat al CHV per recollir les seves valoracions i observacions.

 • Associació de Familiars de Malalts d'Alhzeimer d'Osona: conveni de col·laboració dirigit a millorar l'atenció a les famílies de persones amb Alhzeimer.
 • Osona Contra el Càncer: s'han mantingut els programes de suport a la dona mastectomitzada i els grups de teràpia psicoeducativa.
 • Associació de Disminuïts Físics d'Osona: el seu centre especial de treball gestiona la botiga de l'HUV i el servei de missatgeria interna del CHV. També mantenim l'acord amb Pediatria per al lloguer de joguines sense cost i per a l'elaboració de caixes amb recursos per distreure els nens hospitalitzats i "premis per a valents i valentes".
 • Associació de Familiars de Malalts Mentals d'Osona: amb Osonament, s'ha impulsat el ‘Programa integrat d'atenció a famílies de malalts mentals’, que inclou l'espai de debat i corresponsabilització 'Parèntesi'.
 • ActivaMent: col·laborem en les accions de formació i sensibilització dels professionals per lluitar contra l’estigma en salut mental.
 • Associació Catalana d'Afectats de Fibromiàlgia: el CHV s'ha acreditat com a unitat especialitzada en l'atenció de les síndromes de sensibilització central, d'acord als requisits del Departament de Salut. Disposem d'un equip multidisciplinari per a l'atenció d'aquests pacients.
 • Associació Sant Tomàs: col·laboració amb el Centre Riudeperes per a la millora del model d'atenció (plans d'atenció col·laboratius, transicions i resposta 7x24).
 • Cáritas: acord perquè persones amb especial risc d'exclusió social facin pràctiques en equipaments del CHV, amb la finalitat de facilitar la seva formació i inserció laboral. Juntament entre Osona Salut Mental i Càritas Arxiprestal es realitza la gestió de pisos socials per a persones amb malaltia mental i patologia dual.
 • ONCE: mantenim la cessió d'un punt de treball dins les dependències del CHV per la venda de butlletes i que ha permès la inserció laboral d'un treballador.

A la Residència Aura a Manlleu tenim constituït un Consell de Participació format per representants de les persones residents, familiars i professionals. Es reuneixen dos cops a l'any amb l'objectiu d'identificar punts de millora en el funcionament diari.

ASSOCIACIONS I ENTITATS AMB QUÈ COL·LABOREM

Col·laboració comunitària

La col·laboració comunitària és element clau del compromís amb el nostre entorn. A nivell municipal, participem en la Taula de Salut Comunitària, en la Xarxa de convivència ciutadana i en la Xarxa d'acollida municipal (aspectes migratoris) de Vic, i a nivell d’Osona formem part de l'Equip comarcal contra la violència masclista, de la Taula de Discapacitat Intel·lectual d'Osona i de la Comissió de la pobresa que impulsa el Consell Comarcal.

A Manlleu, representants de la Direcció del centre formen part de:

 • Comissió de coordinació del Centre de Formació Integral amb l'objectiu d'adaptar la formació reglada a les necessitats de l'empresa i buscar les millors solucions segons l'alumnat de cada centre.
 • Consell Municipal de Salut de Manlleu on participem en l'elaboració del Pla local de salut i la presa de decisions en matèria de salut de la població.
 • Consell Municipal de Serveis Socials que té com objectiu desenvolupar projectes de serveis a la gent gran i participar en la comissió d' igualtat.

Salut mental

El CHV ha assumit la coordinació tècnica per a la creació de la Taula de Salut Mental i Addiccions d'Osona, que impulsa el coneixement i l'estratègia de desenvolupament de la salut mental i les addiccions a la comarca. A més, liderem el Projecte de prevenció del suïcidi a la comarca d'Osona. Els professionals de Psiquiatria i Salut Mental del CHV participen activament en campanyes i accions per sensibilitzar la població. Cal destacar les activitats del Dia Mundial de la Salut Mental amb xerrades, simposiums i activitats de divulgació, en col·laboració amb Osonament. A més, a través del programa Parèntesi s’ofereixen sessions obertes a usuaris, famílies i població general sobre aspectes d'interès associats a la Salut Mental i a les addiccions.

Infància i adolescència

Participem en la taula de l'infància i l'adolescència i en el Programa de Salut i Escola a la comarca i en la Diagnosi i mapa de recursos de salut mental infantojuvenil a Osona. Així mateix, hem col·laborat en la formació d'estudiants dels instituts de secundària IES Vic i IES Antoni Pous (Manlleu). A través del projecte "Història de Vida", l'alumnat del cicle formatiu d'Atenció a les Persones en Situació de Dependència de l'IES Antoni Pous ha pogut conèixer les vivències i inquietuds de la gent gran amb entrevistes als residents de la Residència Aura.

Altres col·laboracions

Participem per a la millora dels serveis en la Fundació Tutelar l'Esguard, dirigida a la tutela de persones amb discapacitat intel·lectual. Enguany, també hem mantingut el conveni de col·laboració amb el Departament de Justícia per a la realització de treballs en benefici de la comunitat, i amb el Bisbat de Vic i altres entitats com el Consell Evangèlic per a l'assistència religiosa de pacients ingressats en el marc de l'atenció de la pluralitat religiosa.