Satisfacció dels pacients

Una de les nostres línies estratègiques és construir un hospital acollidor, situant l'experiència del pacient al centre de l'atenció. Ens guia el principi de "primer els pacients" per oferir una atenció i una acollida excepcionals durant tota la seva estada. Per això, des d'Atenció al Ciutadà incorporem com a objectius els aspectes més rellevants detectats fruit del diàleg amb pacients i ciutadans: la millora de l'accés als serveis (llistes d’espera), el confort, l’accessibilitat (disminució de barreres arquitectòniques), la comunicació amb els usuaris, el tracte i suport emocional o la no discriminació.

A més d’analitzar les enquestes de satisfacció del CatSalut, duem a terme altres enquestes específiques i grups focals per fer un seguiment de les propostes de millora. Alhora, e​​​​ls nostres usuaris també poden valorar l'assistència en temps real mitjançant tauletes ubicades a diferents serveis de l'Hospital Universitari de Vic i la Clínica de Vic.

Actuacions per detectar la satisfacció

 • ENQUESTES DEL CATSALUT
 • Urgències
  Percepció global del servei rebut: 7,40 / 10
  Tornaria a utilitzar els serveis: 71,3%
 • Embaràs-part-puerperi
  Percepció global del servei rebut: 8,24 / 10
  Tornaria a utilitzar els serveis: 87,5%
 • Rehabilitació ambulatòria
  Percepció global del servei rebut: 8,03 / 10
  Tornaria a utilitzar els serveis: 87,5%
 • ENQUESTES DEL CHV
 • Enquesta no públic
  Percepció global del servei rebut: 9,07 / 10
  Tornaria a utilitzar els serveis: 90,4%
 • Enquesta treball social
  Satisfacció global amb TS: 8,15 / 10
  Coneixement de les funcions de treball social: 7,41 / 10
 • ENQUESTES RATENOW
  Sistema per recollir l'opinió dels usuaris a través de tauletes instal·lades als accessos de l’HUV i CdV
 • Hospitalització
  Satisfacció amb l’experiència: 63% de respostes positives
 • Consulta externa
  Satisfacció amb l'experiència: 70% de respostes positives
  Promotors: 52% de puntuacions de 9 i 10 en escala de 0 a 10
 • Urgències
  Satisfacció amb l'experiència: 56% de respostes positives
  Promotors*: 46%
 • Laboratori
  Satisfacció amb l'experiència: 77% de respostes positives
  Promotors*: 71%
 • Radiodiagnòstic
  Satisfacció amb l'experiència: 73% de respostes positives
  Promotors*: 75%
 • Unitat de Tractaments Específics
  Satisfacció amb l'experiència: 78% de respostes positives
  Promotors*: 80%
 • Unitat de Cures Intensives
  Satisfacció amb l'experiència: 76% de respostes positives
 • Nefrologia
  Satisfacció amb l'experiència: 53% de respostes positives
  Promotors*: 50%

(*) Percentatge de puntuacions de 9 i 10 en escala de 0 a 10