Visites i tractaments

CONSULTES EXTERNES 2017 2018 2019
VISITES
Visites totals 157.606 155.443 159.878
Presencials 154.891 152.019 154.549
No presencials 2.715 3.424 5.329
Primeres visites 53.967 49.453 51.965
Presencials 52.537 48.102 49.646
No presencials 1.430 1.351 2.319
Índex de reiteració (presencials) 1,95 2,16 2,11
TRACTAMENTS 2017 2018 2019
HOSPITAL DE DIA (sessions)
HdD Onco-Hematologia 1.060 842 919
HdD Mèdic 2.761 1.935 978
Unitat de Tractaments Específics 6.857 7.028 7.400
Clínica del dolor 1.851 2.170 1.845
Altres sessions HdD - 157 -
TRACTAMENT SUBSTITUTIU RENAL
Sessions d'hemodiàlisi 13.569 14.474 14.973
Pacients atesos 151 159 145
REHABILITACIÓ
Sessions totals 105.034 109.823 107.524
Hospitalització d'aguts 4.273 5.200 5.613
Hospitalització sociosanitari 8.975 9.431 10.461
Residència i Hospital de dia 7.710 6.800 5.562
Sessions ambulatòries 74.236 78.193 75.279
Sessions a domicili 9.840 10.199 10.609