Transferir coneixement

“Potenciar la innovació i el coneixement com a elements diferenciadors” és una de les línies estratègiques del CHV. La docència, la recerca, la innovació i la divulgació són els catalitzadors per aconseguir un impacte positiu en l'assistència i, així, esdevenir un referent de prestigi per poder atraure talent i dinamitzar l'economia del territori.

La Direcció de Transferència de Coneixement planifica, promou i gestiona tota l’activitat en aquests àmbits que es duu a terme al Consorci Hospitalari de Vic i a la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic. Així mateix, enllaça i planifica la formació dels futurs professionals de la salut en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament i amb la Universitat de Vic-UCC (la directora de Transferència de Coneixement del CHV forma part de l'equip directiu de la Facultat de Medicina) i en la formació d'especialistes MIR i IIR.

Hospital Universitari

Aquest 2019, el Consorci Hospitalari de Vic hem fet un pas més en el nostre rol d'Hospital Universitari amb la posada en marxa, al setembre, de la Unitat Docent Territorial de Vic de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC. La unitat, amb seu a l’Hospital Universitari de Vic i coordinada per una professional del CHV, reuneix les principals institucions assistencials de les comarques d’Osona, El Ripollès i La Garrotxa. En aquest marc, enguany estudiants de tercer de Medicina han dut a terme, per primera vegada, un període de pràctiques clíniques generals distribuïts als diferents centres, integrant-se plenament en el dia a dia d'un servei assistencial. 

El desplegament de la condició d’Hospital Universitari amb la UVic-UCC també ha permès vincular diferents professionals del CHV en l'àmbit de la docència, ja sigui com a professors titulars, professors associats, coordinadors d'assignatures, referents de docència o col·laboradors docents.

Aquest vincle també es fa palès a nivell de Recerca, amb la participació de diferents professionals en estructures compartides. Així, el Dr. Eduard Kanterewicz (CHV) forma part del Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat de la UVic-UCC, el Dr. Xavier Palomar (CHV-SEM) és membre de la comissió del programa de doctorat en Ciències de la Salut i el Benestar, i la Dra. Núria Obradors (UVic-UCC) forma part del Comitè d'Ètica i Investigació Clínica de la FORES.

El rol del CHV com a Hospital Universitari transcendeix la pròpia funció assistencial, projectant-se al futur a través de l'impacte en el sistema de salut que tindran els professionals que s'han format als nostres centres.