Docència

Formació d’especialistes

El CHV està acreditat per impartir formació sanitària en 12 especialitats. Durant aquest any, 72 metges i infermeres han cursat la seva residència als nostres centres, entre ells 19 de nova incorporació, i s'han acceptat les rotacions de tres residents de Farmàcia procedents de l’Hospital Clínic San Carlos de Madrid i de l’Hospital Clínic de Barcelona.

ESPECIALISTES EN FORMACIÓ* 2017 2018 2019
Metges/esses interns residents (MIR) 54 63 62
Llevadores internes residents (LLIR) 4 4 4
Infermeres residents en AFiC (IIR) 3 5 6
Total residents 61 72 72
(*) A 31 de desembre  

Pregrau i postgrau

Un total de 406 estudiants han fet estades docents als centres del CHV, la major part procedents de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la Universitat de Vic - UCC. Durant el curs 2018-2019, hem tingut en pràctiques a 80 alumnes de primer curs de la Facultat de Medicina de la UVic – UCC.

Durant l'últim trimestre de l’any 2019 (curs 2019-2020), vam acollir 42 estudiants de tercer curs de Medicina que van fer el seu primer període de pràctiques clíniques generals i estades al servei de Cardiologia.

ALUMNAT* 2017 2018 2019
Universitat de Vic - FCSiB 279 284 256
Altres universitats 16 26 37
Departament d'Ensenyament 70 64 89
Altres alumnes de pregrau 10 22 12
Altres alumnes de postgrau 0 2 12
Universitat de Vic - Medicina 32 84 80
Total alumnes 407 482 486
(*) Curs 2018-2019  

Professorat

Enguany, 64 dels nostres professionals han exercit com a docents a la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la UVic-UCC, mentre que uns altres 13 ho han fet a la Facultat de Medicina d'aquesta universitat. També s'ha mantingut la col·laboració amb la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona, on dos professionals del CHV són professors associats.

PROFESSORAT* 2017 2018 2019
Professionals docents 48 62 79
  Facultat de Ciències de la Salut UVic-UCC 34 49 64
  Facultat de Medicina UVic-UCC 8 8 13
  Facultat de Medicina UdG 6 5 2
Professionals acreditats ANECA/AQUAS 5 6 7
(*) A 31 de desembre