Aliances i participació

Establir aliances, cooperar o participar en altres institucions assistencials, universitats i associacions és fonamental per assolir els nostres objectius. Aquesta col·laboració recíproca ens ajuda a millorar la qualitat de l'atenció i la satisfacció dels pacients, a potenciar la docència i la recerca, o a garantir la sostenibilitat de l'organització.

Entitats participades

  • Fundació d'Osona per a la Recerca i l'Educació Sanitàries: el Consorci és patró fundador de la FORES, entitat sense afany de lucre dedicada a promoure i divulgar treballs d'investigació, docència, formació i prevenció en l'àmbit sanitari.
  • Serveis Auxiliars a la Sanitat: el Consorci és soci fundador de SAS-AIE, empresa que desenvolupa activitats econòmiques auxiliars per a entitats sanitàries.
  • EAP Osona Sud-Alt Congost SLP: el Consorci és soci de l'Equip d'Atenció Primària Osona Sud-Alt Congost, entitat que gestiona els centres d'atenció primària de Centelles, Balenyà i Sant Martí de Centelles.
  • CSC SA: el CHV és accionista i membre del Consell d'Administració de 'Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya Societat Anònima', una societat mercantil dedicada a la gestió de serveis en els àmbits sanitari, social i, en general, d'atenció a les persones, així com a la tinença, administració i promoció d'obres en edificis destinats a l'activitat assistencial.

Aliances amb institucions sanitàries

A nivell assistencial, també mantenim acords de col·laboració per desenvolupar programes específics amb l'Hospital de Sant Joan de Déu, el Parc Taulí de Sabadell, l'Hospital Althaia de Manresa, l'Institut Guttmann i l'Hospital de Granollers. Així mateix, col·laborem amb l'Associació Sant Tomàs PARMO i el seu Centre Riudeperes, amb l'objectiu de millorar l'atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual optimitzant, compartint i racionalitzant els respectius recursos en benefici d'aquest col·lectiu.

Convenis amb universitats

  • Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya: el Consorci Hospitalari de Vic està acreditat com a Hospital Universitari, mitjançant un conveni amb la UVic-UCC que permet la utilització conjunta dels recursos i estructures dels centres hospitalaris i de la universitat per a la docència, la recerca i la innovació. La Unitat Docent de l'Hospital Universitari de Vic permet compartir perfils de professionals i crear sinergies en la transferència de coneixement.

A nivell docent i de recerca, el CHV també té convenis de col·laboració amb la Universitat de Girona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Lleida i la Universitat Oberta de Catalunya.

Associacions i patronals

El Consorci Hospitalari de Vic forma part del Sistema Integrat de Salut d'Osona (SISO), organització que treballa coordinadament per millorar els serveis sanitaris i la continuïtat assistencial a la comarca. En l'àmbit patronal, està associat al Consorci de Salut i Social de Catalunya i a la Unió Catalana d'Hospitals.