Presentació

Després de la colpidora vivència de la COVID, es fa difícil mirar enrere per descriure el que va suposar el 2019 per a una institució sanitària com la nostra. Des de la perspectiva actual, va ser un any "normal": sense una crisi sanitària mundial, sense mesos d'esforços extenuants, sense haver-nos de reinventar contínuament per salvar vides i per vèncer una malaltia virulenta i desconeguda...

Però cada any és en realitat únic i especial, i el 2019 també ho va ser. En aquesta Memòria us volem mostrar tot el que hem fet i el valor que aportem a la societat a nivell assistencial, de coneixement i de responsabilitat social. I fer-ho de forma útil, amena i 100% accessible.

Atendre més i millor

Enguany, hem atès 91.520 pacients únics, una xifra que creix cada any. L'activitat assistencial ha estat lleugerament superior a la de l'any anterior: han augmentat el nombre d'hospitalitzacions, les urgències i les visites amb l'especialista, mentre que l'activitat quirúrgica i la dels hospitals de dia s'ha mantingut.

El nostre esforç no s'orienta només a atendre més persones, sinó a fer-ho amb la màxima qualitat i els millors resultats. Com a organització, hem d'evolucionar contínuament davant els reptes i oportunitats, tant presents com de futur. Uns reptes i oportunitats que passen per garantir la qualitat del servei que prestem, per orientar-nos a la comunitat i als pacients, per aplicar les millors pràctiques laborals o per fer compatible la nostra activitat amb la cura del medi ambient. Tot, assegurant un desenvolupament equilibrat a curt, mig i llarg termini.

Inversions amb retorn

Una altra de les nostres prioritats és la sostenibilitat econòmica. Això implica treballar per incorporant elements d'economia circular i per millorar l'eficiència a través de la inversió tecnològica i en infraestructures. Enguany, la xifra de negoci ha augmentat un 3,1% per l'actualització de tarifes del CatSalut. Tanmateix, els increments retributius han fet elevar un 6,7% les despeses salarials, alhora que ha augmentat un 2,3% el cost dels aprovisionaments de material sanitari i fàrmacs.

Pel que fa a les inversions, hem pogut destinar més de 3 milions d'euros (sumant l'aportació del CatSalut i la de diferents mecenes) a millorar espais i equipaments. Els principals projectes han estat la nova unitat de Salut Mental, l'inici de la reforma de la tercera planta de l'Hospital Universitari de Vic, la renovació tecnològica dels equipaments de Diagnòstic per la Imatge, la implantació d'un sistema de monitorització centralitzada a Urgències i UCI i la posada en marxa d'un mamògraf d'última generació.

Enguany també hem estrenat una Àrea de Rehabilitació, la qual ha permès concentrar i millorar l'atenció als pacients del sud d'Osona, i hem incorporat nous sistemes per millorar al seguiment dels pacients amb diabetis. A més, hem avançat en altres aspectes no assistencials però que permeten oferir una millor atenció als usuaris, com la reducció de les tarifes per aparcar a l'Hospital Universitari de Vic, la formació per garantir els drets de les persones LGTBI+ o les gestions a través de l'APP.

Tot i els molts avenços que hem fet, sabem que encara tenim camí per recórrer. A nivell intern, la gestió d'estades preoperatòries i l'ús d'antibiòtics són alguns dels aspectes que hem de seguir millorant durant el proper any. Pel que fa a l'opinió que recollim dels nostres usuaris, se’ns demana prioritzar la reducció de les llistes d'espera a l'Hospital Universitari de Vic i la millora del menjar a l'Hospital de Manlleu: un aspecte, aquest últim, que el 2020 ja hem millorat de manera important a tots els centres del CHV gràcies a la incorporació d’un nou proveïdor del servei d’alimentació.

El motor del coneixement

La docència i la recerca són un motor de millora de la nostra organització a tots els nivells. L'any 2019 hem donat un pas més com a hospital universitari amb la posada en marxa de la Unitat Docent de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC, de la qual el CHV en som la seu territorial per a les comarques d'Osona, Ripollès i la Garrotxa. Per primer cop, futurs metges i metgesses han realitzat pràctiques clíniques generals integrant-se plenament en el dia a dia dels nostres serveis.

Enguany, també hem presentat una renovada aposta per innovar en salut. El nou model de gestió de la innovació ens ha de permetre impulsar les millors idees dels professionals del CHV i facilitar que es converteixin en projectes.

Implicats amb el territori i la comunitat

La coordinació i la visió comunitària, basada en l'arrelament i el servei al territori, són bàsiques per aconseguir una atenció de qualitat, integrada i orientada al pacient i les famílies. El Pacte Territorial, signat per tots els proveïdors d'atenció sanitària d'Osona, recull 9 acords per desenvolupar projectes de coordinació assistencial i de millora de serveis.

La coresponsabilitat i el treball conjunt també guia la nostra relació amb la comunitat. Enguany, hem col·laborat amb una trentena d'entitats, associacions de malalts i ONG. Això s'ha traduït en l'organització de desenes d'activitats als nostres centres i en la participació en una gran diversitat de projectes socials o solidaris.

També juguen un paper important els nostres més de 700 proveïdors: a més d'establir tots els mecanismes per evitar tractes de favor i assegurar el comportament ètic, els impliquem perquè contribueixin en els aspectes de responsabilitat social que promovem. Alhora, la participació en l'empresa SAS ens permet potenciar la contractació de serveis auxiliars a nivell local i, així, contribuir al desenvolupament del nostre territori.

Promovent la salut i el medi ambient

Mantenim una sòlida trajectòria ambiental des que, fa 15 anys, ens vam convertir en el primer hospital públic de Catalunya en obtenir la certificació europea EMAS, i disposem d'un sistema integrat i certificat de Gestió Ambiental i de Prevenció de Riscos Laborals.

Treballem per millorar la gestió dels impactes ambientals en tota la cadena de valor que genera la nostra activitat, minimitzant-los sempre que està al nostre abast. Per exemple, el bon ús dels recursos ens ha permès reduir el consum d'aigua un 7,8%, gràcies a reaprofitar part de l'aigua neta que s'utilitza a Hemodiàlisi. Entre els reptes més urgents que hem d'atendre està aconseguir una mobilitat més sostenible i reduir el consum de paper i plàstic.

Així mateix, enguany hem desenvolupat una intensa tasca de promoció de la salut a través d'activitats educatives, de la col·laboració amb la premsa local o de l'emissió de vídeos a les sales d'espera. I a nivell intern, a través del projecte 'Actius en salut' hem organitzat activitats per fomentar 'menús de carmanyola' equilibrats i nutritius.

Les persones, el nostre principal actiu

Els nostres professionals són l'element clau de tot el que fem. Per això, vetllem perquè exerceixin la seva activitat en un entorn saludable i segur, per la seva formació i desenvolupament, per millorar l'organització i per una bona comunicació i relació empresa-treballador, alhora que apostem per un lideratge participatiu i pel treball en equip i multidisciplinari.

Aquest 2019, hem donat continuïtat a l'estratègia iniciada l'any anterior per millorar l'estabilitat laboral (professionals propis) i per potenciar la captació de talent (professionals externs). Un fet que s'ha traduït en la convocatòria de 110 llocs de treball. La progressiva feminització en l'àmbit mèdic és una altra tendència visible. En només dos anys, s'ha capgirat la proporció: a finals de 2019 la plantilla de facultatius compta amb 142 dones (53,4%) i 124 homes, fet que es reflecteix també a nivell de comandaments.

Un projecte col·lectiu

Usuaris i familiars, professionals, però també estudiants, voluntaris, col·laboradors, la ciutadania i institucions del territori, les associacions de malalts, universitats i centres de recerca, altres entitats sanitàries... El compromís amb els nostres grups d'interès guia la nostra actuació. Conèixer les seves necessitats i expectatives ens ajuda a orientar la nostra estratègia corporativa i, alhora, a prioritzar aquells aspectes de la nostra activitat que consideren més interessants per explicar-los en aquesta Memòria.

Cuidem de totes les persones. I ho fem amb vocació i entrega, a través dels valors que ens caracteritzen: la professionalitat, l'acolliment, el compromís i la creativitat.