Promoció de la salut

Promoure la salut és establir el procés que permet a les persones incrementar el control sobre la seva salut per millorar-la. De cara als pacients, és un aspecte bàsic a nivell de qualitat, mentre que a nivell intern ho és per aconseguir un entorn de treball saludable per als professionals.

Des de l'any 2012, el CHV forma part de la Xarxa de centres i Hospitals promotors de la salut (HPH Catalunya), que té com a missió la promoció de la salut als centres sanitaris de Catalunya. Fruit d'aquesta col·laboració, el CHV ha participat en la revisió i elaboració del Pla estratègic 2019-2022 i ha mantingut la seva participació en els diferents grups de la xarxa:

 • Entorn de treball segur i saludable: amb el lema 'Actius en salut', aquest 2019 hem prioritzat les actuacions dirigides a millorar el coneixement dels aliments i l'elaboració de menús saludables entre els professionals. A través de la iniciativa 'Carmanyola saludable', hem divulgat pautes sobre alimentació saludable, hem presentat dues masterclass a l'Hospital Universitari de Vic per ensenyar a cuinar i preparar una carmanyola de forma ràpida, saludable i nutritiva, i hem organitzat la primera edició del concurs de receptes saludables per menjar de carmanyola.
 • Alfabetització de la salut (health literacy): hem mantingut l'elaboració de fulls informatius d'acord amb els criteris de lectura fàcil orientada a millorar la comprensió i utilització de la informació i hem participat en l'elaboració del projecte fes sempre tres preguntes, una eina que ajuda a definir el procés de comunicació durant la consulta.
 • Grup d'Estàndards: hem seguit treballant en l'adaptació dels estàndards i subestàndards europeus al nostre entorn, per poder monitoritzar l'estat de la promoció de la salut als centres adherits a l’HPH Catalunya.

Foment de l’activitat física

Enguany, hem promocionat la participació en la competició solidària BCN Salut Games, en les modalitats de pàdel, gimcana urbana i running. Així mateix, al febrer es va organitzar una caminada a les Agudes (Montseny) per a professionals, familiars i amics. També hem renovat els adhesius de la campanya "A la feina fem salut. Pugem escales", reforçant el missatge en alguns espais i ampliant-lo també a l'Hospital de Manlleu.

Campanyes de conscienciació

El Grup de Prevenció i Promoció de la Salut del CHV assessora l'organització en aquest tipus d'activitats. El grup treballa en coordinació amb la Comissió de Salut Pública d'Osona i amb la Comissió Territorial de Promoció de la Salut i Prevenció de la Malaltia, que gestiona el portal de salut Allloro. Les línies d'actuació d’enguany han abordat les següents iniciatives:

 • Lluita contra el canvi climàtic: difusió i adhesió al moviment Fridays for future i participació en la primera jornada de Responsabilitat Social del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), dedicada a parlar de l'impacte del sector en el medi ambient.
 • Revisió i renovació dels vídeos de les pantalles de les sales d'espera que emeten les campanyes i consells de vida saludable. També s'ha col·laborat en la priorització per a la incorporació de noves pantalles a diferents espais del CHV.
 • Activitats de divulgació pels dies mundials de la Sida, de l'Eficiència energètica, de la Lluita contra la contaminació de l'aire, del Medi ambient, de la Higiene de mans o contra la violència en les dones. En aquest context, cal destacar la visita al Col·legi Sagrat Cor de Vic per explicar als nens i nenes la importància de la higiene de mans i l'adhesió del CHV a la iniciativa Sumem per erradicar la violència contra les dones.
 • Difusió de les indicacions sobre com actuar davant de la sospita de maltractaments en infants i adolescents publicades pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
 • Participació en la "Setmana sense Fum" als diferents edificis del CHV amb l'activitat "Recupera la inspiració".
 • En la línia materno-infantil, difusió de missatges de salut i de promoció de l'alletament matern i manteniment de la consulta específica d'alletament coordinada amb Atenció Primària i ubicada al EAP Vic Nord.
 • En la línia de salut mental, impuls d'activitats dirigides a pacients i a la comunitat per prevenir els suïcidis i programes de salut dirigits a toxicòmans. També la participació en la Taula de Salut Mental i Addiccions d'Osona com un espai de debat, promoció de la salut i coordinació amb tots els agents implicats a la comarca.
 • En els mitjans de comunicació destaca la participació en programes de les televisions comarcals i l'elaboració d'articles per al diari EL9NOU, en activitats conjuntes amb el SISO.
 • Detecció, registre i notificació a serveis socials a l'ingrés de persones en situació de risc (grups més vulnerables) amb l'objectiu de gestionar les necessitats sanitàries i socials a partir de la coordinació entre nivells assistencials.
 • Desenvolupament del Pla d'actuació per onada de calor, d'acord amb les directrius del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, amb la campanya "Prenem mesures davant l'onada de calor".
 • Seguiment del cribratge nutricional als pacients majors de 18 anys ingressats a l'Hospital Universitari de Vic per a una estada superior a 24 hores, aplicant la valoració de l'SNAQ (Short Nutritional Assessment Questionnaire).

Projectes compartits amb altres proveïdors sanitaris d’Osona:

 • Projecte ‘Flors saludables’ per difondre visualment els consells de salut, amb presència física en 10 punts de l'Hospital Universitari de Vic i emissió en format vídeo a les sales d’espera que compten amb pantalles.
 • Projecte ‘Fes-ho bé’ de salut comunitària per promoure hàbits saludables (alimentació i activitat física) entre nens i nenes, a partir d'infografies elaborades des dels diferents sectors de Salut i Ensenyament.